• Giáo trình Kỹ thuật đo lường - KS. Nghiêm Thị Phương (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật đo lường - KS. Nghiêm Thị Phương (chủ biên)

  Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở kế thừa những nội dung ở các trường và kết hợp với yêu cầu mơi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần: Phần 1 bao gồm các kiến thức về dung sai lắp ghép, phần 2 là về đo lường kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p vlute 24/09/2018 21 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   12 p vlute 24/09/2018 15 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều kiện cân bằng của hệ lực, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, vẽ biểu đồ nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 24/09/2018 16 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" trình bày các kiến thức: Khái niệm thiết kế máy, cơ cấu và máy, các phương pháp thiết kế, máy tính hỗ trợ thiết kế, hệ đơn vị trong thiết kế máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vlute 24/09/2018 16 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu, chuỗi động, cơ cấu và máy; tính bậc tự do của cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vlute 24/09/2018 16 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương về cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 24/09/2018 15 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ bền, độ cứng, độ bền mòn, độ chịu nhiệt, độ ổn định giao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/09/2018 17 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép then và then hoa (mối ghép hàn, mối ghép then hoa), mối ghép ren, vật liệu và ứng suất cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vlute 24/09/2018 15 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 5: Phân tích lực học cơ cấu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động, tính lực trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vlute 24/09/2018 17 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vlute 24/09/2018 19 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" cung cấp cho người học các khái niệm về bộ truyền đai, vật liệu và kết cấu đai, thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong bộ truyền đai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 24/09/2018 19 0

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền xích, kết cấu xích ống con lăn, thông số hình học bộ truyền xích, động học truyền động xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/09/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook