Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển thiết bị từ xa bằng Smartphone thông qua mạng Wifi

Đề tài nghiên cứu hệ điều hành Android, tạo ứng dụng cho Android, nghiên cứu việc giao tiếp truyền dữ liệu....
Hỗ trực trực tuyến Facebook