Khoa Cơ khí chế tạo máy

Bộ sưu tập số Khoa Cơ khí chế tạo máy tập hợp các giáo trình, sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu phục vụ cho chuyên ngành học của mình.

Từ khóa: Cơ khí chế tạo máy,Bộ sưu tập số

0 22/12/2017 637

Tài liệu trong bộ sưu tập
Hỗ trực trực tuyến Facebook