Bộ sưu tập tài liệu môn học cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật

Bộ sưu tập tài liệu môn học cơ sở chuyên ngành Kỹ thuật cung cấp cho các bạn hệ thống những tài liệu về các môn học cơ sở dùng cho các ngành Kỹ thuật như quang kỹ thuật, đo lường kỹ thuật, dung sai và lắp ghép, cơ sở thiết kế máy, động lực học, thủy lực,... Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập để nắm bắt những kiến thức về lĩnh vực này.
Hỗ trực trực tuyến Facebook