• Bài giảng Công nghệ dạy học - TS Phạm Quang Trình

  Bài giảng Công nghệ dạy học - TS Phạm Quang Trình

  Bài giảng Công nghệ dạy học nhằm mục tiêu giúp học viên nhận diện được những vấn đề cốt lõi của phương pháp dạy học hiện đại, công nghệ dạy học, nắm được tác động của công nghệ đối với giáo dục, biết được một số phương pháp dạy học hiện đại làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp dạy học, hiểu được mối liên hệ...

   104 p vlute 25/12/2014 87 1

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Lập kế hoạch

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Lập kế hoạch

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trình bày về lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về: Mẫu lập kế hoạch nghiên cứu ứng dụng, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

   11 p vlute 25/12/2014 126 1

 • Bài giảng môn Marketing giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng môn Marketing giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng môn Marketing giáo dục nhằm trình bày về định nghĩa, các khái niệm cơ bản và vai trò về marketing, mục đích của marketing, quy trình cung ứng giá trị cho người tiêu dùng, vai trò của Marketing trong giáo dục, nhiệm vụ của Marketing giáo dục.

   158 p vlute 25/12/2014 126 1

 • Bài giảng Quản lý dự án giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Quản lý dự án giáo dục - PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

  Bài giảng Quản lý dự án giáo dục nhằm trình bày về quản lý dự án là gì? các đặc điểm của một dự án thành công, quản lý kết quả và cốt lõi của quản lý theo kết quả, đặc điểm của quản lý dự án, hệ thống quản lý dự án, vai trò của nhà quản lý chức năng.

   118 p vlute 25/12/2014 76 1

 • Bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ - TS. Trần Hữu Hoan

  Bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ - TS. Trần Hữu Hoan

  Nội dung chính của bài giảng Tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ nhằm trình bày về khái quát về tín chỉ và hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, chương trình giáo dục trong HCTC (Curriculum), đề cương môn học (Course Syllabus), tổ chức và triển khai ĐT trong HCTC.

   44 p vlute 25/12/2014 88 2

 • Bài giảng Kỹ năng giảng dạy của giảng viên Đại học - ThS. Nguyễn Tường Dũng

  Bài giảng Kỹ năng giảng dạy của giảng viên Đại học - ThS. Nguyễn Tường Dũng

  Bài giảng Kỹ năng giảng dạy của giảng viên Đại học trình bày các tiêu chuẩn, kỹ năng giảng dạy của một giảng viên như mục tiêu xây dựng cấu trúc bài giảng, ngôn ngữ cơ thể - body languague, hình dáng bên ngoài, trang phục GV và một số nội dung khác. Mời bạn tham khảo nội dung bài giảng.

   31 p vlute 25/12/2014 102 1

 • Lịch sử giáo dục - Bài giảng

  Lịch sử giáo dục - Bài giảng

  Bài giảng Lịch sử giáo dục có nội dung trình bày về: Hiện tượng giáo dục thời nguyên thủy, giáo dục thời kì chiếm hữu nô lệ, giáo dục phong kiến, giáo dục tư bản chủ nghĩa, giáo dục xã hội chủ nghĩa, các cuộc cải cách giáo dục, xu thế phát triển giáo dục. Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung khái quát về Lịch sử giáo dục.

   150 p vlute 25/12/2014 93 1

 • Đề cương bài giảng Phương pháp Nghiên cứu khoa học giáo dục - ĐH Thái Nguyên

  Đề cương bài giảng Phương pháp Nghiên cứu khoa học giáo dục - ĐH Thái Nguyên

  Đề cương bài giảng Phương pháp Nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm mục đích giúp sinh viên biết một số phương pháp NCKH thông dụng trong NCKH giáo dục, đặc biệt là nghiên cứu tại trường phổ thông, trình bày các bước trong logic tiến hành một công trình NCKH. Mời bạn đọc tham khảo.

   142 p vlute 25/12/2014 86 1

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học - TS. Hồ Văn liên

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học - TS. Hồ Văn liên

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm giúp học viên nhận biết và lý giải được các vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay, phân tích và liên hệ thực tế về các cở sở Tâm lý học và Giáo dục học của PPDH ĐH; giải thích và chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu, nội dung, phương tiện, kiểm...

   205 p vlute 25/12/2014 186 4

 • Bài giảng Một số vấn đề về ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

  Bài giảng Một số vấn đề về ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

  Các nội dung chính có trong bài giảng một số vấn đề về ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học: Vai trò của CNTT trong Dạy-Học, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học, những trở ngại trong khi ứng dụng CNTT, những thuận lợi, khó khăn thực tế hiện nay của nhà trường, những ý kiến đề xuất và biện pháp đẩy mạnh ƯD CNTT, vấn đề...

   20 p vlute 25/12/2014 194 1

 • Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

  Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

  Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ các nội dung trên.

   370 p vlute 25/12/2014 89 1

 • Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5

  Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5 có nội dung trình bày về viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: Mẫu báo cáo, ngôn ngữ và trình bày báo cáo.

   23 p vlute 25/12/2014 191 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook