• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Ths. Hoàng Thuỳ Dương

  Nguyên lý kế toán là môn học cơ bản không thể thiếu dành cho các kế toán viên tương lai. Bài giảng nguyên lý kế toán dưới đây sẽ hỗ trợ cho các bạn kiến thức để cùng học tập, nghiên cứu tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, phương pháp tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép,...và một...

   79 p vlute 23/06/2014 103 1

 • Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập môn Hóa học

  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập môn Hóa học

  "Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên biên soạn đề kiểm tra xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập môn Hóa học" có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 phần chính: Phần thứ nhất những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá, phần 2 thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra định kì, phần thứ ba xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập,...

   119 p vlute 23/06/2014 41 3

 • Ebook Dạy học hiện đại - NXB ĐH Quốc gia

  Ebook Dạy học hiện đại - NXB ĐH Quốc gia

  Ebook Dạy học hiện đại có kết cấu nội dung trình bày được chia làm 3 phần chính: Phần 1 những vấn đề lý luận, phần 2 biện pháp và những ứng dụng, phần 3 kỹ thuật dạy học vi mô. Trong ebook này, nguyên tắc hoạt động của giáo dục Xã hội chủ nghĩa phần nào được giải thích và cụ thể hóa từ cách tiếp cận hệ thống và chỉ trên những...

   293 p vlute 23/06/2014 63 4

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương

  Giáo trình Giáo dục học đại cương

  Giáo trình Giáo dục học đại cương (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục học) có cấu trúc gồm 4 phần chính: Phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 lý luận dạy học, phần 3 lý luận giáo dục, phần 4 quản lý giáo dục trong nhà trường. Mục tiêu giáo trình này nhằm giúp người học biết vận dụng những kiến thức...

   48 p vlute 23/06/2014 184 4

 • Bài giảng Lý luận dạy học vận dụng vào công tác thanh tra - Ths. Phùng Đình Dụng

  Bài giảng Lý luận dạy học vận dụng vào công tác thanh tra - Ths. Phùng Đình Dụng

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Lý luận dạy học vận dụng vào công tác thanh tra thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Một số vấn đề về quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, ứng dụng trong công nghệ thông tin.

   7 p vlute 23/06/2014 54 1

 • Ebook Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông: Phần 2 - TS. Trần Thị Huyền

  Ebook Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông: Phần 2 - TS. Trần Thị Huyền

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông do TS. Trần Thị Huyền biên soạn có nội dung giúp người học nắm được một số kiến thức về tam giáo đồng nguyên và ảnh hưởng của nó với văn hóa, hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của triết học Trung Quốc, triết học duy tâm của Đồng Trọng Thư,...

   68 p vlute 10/06/2014 64 2

 • Ebook Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông: Phần 1 - TS Trần Thị Huyền

  Ebook Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông: Phần 1 - TS Trần Thị Huyền

  Phần 1 của cuốn Ebook Hướng dẫn học Lịch sử triết học phương đông có nội dung giới thiệu về những nguyên tắc chủ yếu để nghiên cứu lịch sử triết học, đặc điểm chủ yếu của Triết học phương đông, sự phát triển của Triết học Ấn Độ cổ,... Nội dung của phần 1 sẽ được trình bày qua 31 chủ điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vlute 10/06/2014 146 1

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Giáo dục học đại cương có nội dung giới thiệu về Lí luận giáo dục, công tác quản lí giáo dục trong nhà trường với các nội dung cụ thể trình bày về: Quá trình giáo dục, quy luật và nguyên tắc giáo dục, nội dung phương pháp và các con đường giáo dục, công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp,...

   46 p vlute 10/06/2014 89 2

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Đức

  Giáo trình Giáo dục học đại cương - Phần 1 có nội dung giới thiệu về những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận dạy học với 2 phần đầu và 9 chương. Trong đó, nội dung cụ thể của mỗi chương trình bày đến người học các vấn đề về: Giáo dục là một khoa học, vài nét về lịch sử phát triển các tư tưởng giáo dục, giáo dục và sự...

   82 p vlute 10/06/2014 73 2

 • Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Nội dung phần 2 của cuốn sách Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông giới thiệu đến người học một số kiến thức cơ bản về hệ thống các phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông, bài học lịch sử ở trường phổ thông, hoạt động ngoại khóa trong dạy - học lịch sử, người giáo viên lịch sử. Cùng tham khảo cuốn...

   38 p vlute 10/06/2014 56 1

 • Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Phần 1 của cuốn sách Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông do Phan Ngọc Liên biên soạn gồm 5 chương đầu có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: Những hiểu biết cơ bản về bộ môn phương pháp dạy - học lịch sử, bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay, việc giáo dục cho học sinh qua dạy học lịch...

   36 p vlute 10/06/2014 59 1

 • Tài liệu tập huấn về ba phương pháp dạy và học tích cực

  Tài liệu tập huấn về ba phương pháp dạy và học tích cực

  Tham khảo giáo trình để tìm hiểu về một quy trình tập huấn của một cán bộ trong ngành giáo dục là như thế nào. Giúp sinh viên có cái nhìn rõ ràng trong công tác giáo dục, mở rộng và nâng cao hiểu biết về dạy học và học tích cực như thế nào, để phát triển năng lực giảng dạy của mình trong tương lai.

   173 p vlute 27/05/2014 104 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook