• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc.

   46 p vlute 16/12/2014 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1 - Phạm Thị Hồng Thắm

  Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, nội dung chương học này trình bày về: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa cổ điển về xác suất, định nghĩa thống kê về xác suất, nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ, mối quan hệ giữa các biến cố, các định lý cộng và nhân xác suất, các công thức xác suất.

   140 p vlute 16/12/2014 24 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Chương 5 Các định lý giới hạn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm nội dung cụ thể trong chương học này và vận dụng học tốt môn học lý thuyết xác suất và thống kê toán.

   9 p vlute 16/12/2014 26 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Chương 7 Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

   69 p vlute 16/12/2014 44 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, nội dung trong chương 8 trình bày về: Khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về tham số của một số biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết về tham số của hai biến ngẫu nhiên.

   55 p vlute 16/12/2014 27 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Chương 6 Cơ sở lý thuyết mẫu, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng thể, mẫu, thống kê, QLPPXS của một số thống kê, suy diễn thống kê (suy đoán). Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

   100 p vlute 16/12/2014 22 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Chương 2 Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này với các nội dung sau: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

   87 p vlute 16/12/2014 42 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều hàm các biến ngẫu nhiên, nội dung trong chương 4 trình bày kiến thức về: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, biến ngẫu nhiên hai hàm liên tục, các tham số đặc trưng, hàm các biến ngẫu nhiên.

   26 p vlute 16/12/2014 25 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 1- Mai Cẩm Tú

  Cùng tìm hiểu chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, với nội dung kiến thức trình bày về: Các khái niệm nền tảng của xác suất, các định nghĩa của xác suất, hai nguyên lý cơ bản của xác suất, các định lý xác suất dùng để tìm xác suất của các biến cố phức hợp.

   130 p vlute 16/12/2014 67 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Cây nhằm trình bày về định nghĩa và một số tính chất cơ bản của cây, xây dựng các mạng máy tính với chi phí rẻ nhất cho các đường điện thoại nối các máy phân tán, tạo ra các mã có hiệu quả để lưu trữ và truyền dữ liệu.

   55 p vlute 16/12/2014 30 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 Đồ thị nhằm trình bày về khái niệm, định nghĩa đồ thị, các ví dụ về đồ thị, ứng du5g bài toán đồ thi vào khoa học tự nhiên, nêu định nghĩa, khái niệm và hệ quả của bậc của đỉnh... Bài giảng hữu ích dành cho sinh viên ngành khoa học máy tính.

   56 p vlute 16/12/2014 27 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Nội dung chương 4 Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị thuộc bài giảng Lý thuyết đồ thị nhằm trình bày về những kiến thức sau: định nghĩa, chứng minh và ví dụ đồ thị phẳng, định nghĩa, chứng minh và ví dụ đồ thị không phẳng, chứng minh mệnh đề tô màu đồ thị.

   36 p vlute 16/12/2014 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook