• Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

  Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức

  Bài giảng Lí luận và phương pháp dạy học - PGS.TS. Trần Khánh Đức trình bày về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và dạy nghề đến 2020; một số vấn đề và xu hướng phát triển giáo dục trong xã hội hiện đại; lý luận và phương pháp, kỹ năng dạy học kỹ thuật và bài tập ứng dụng dạy học theo các chuyên ngành.

   82 p vlute 25/12/2014 66 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 6 - Kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học có nội dung trình bày mục đích của nghiên cứu tài liệu, phân tích các nguồn dữ liệu, khảo sát thực địa, phỏng vấn, tham dự hội nghị khoa học, phương pháp thực nghiệm.

   36 p vlute 25/12/2014 35 1

 • Bài giảng Đào tạo theo module - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Đào tạo theo module - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Đào tạo theo module trình bày quan niệm về module, sự khác biệt giữa module và niên chế, tổ chức đào tạo theo module và giảng dạy tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   16 p vlute 25/12/2014 34 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Mô hình ý tưởng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Mô hình ý tưởng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Mô hình ý tưởng trình bày cách trình bày mô hình ý tưởng bằng sơ đồ tư duy, các bước hình thành sơ đồ tư duy, nhằm giúp sinh viên có cách trình bày ý tưởng khoa học và logic.

   49 p vlute 25/12/2014 28 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển nhà trường và định chuẩn nghề cấp độ ASEAN và quốc tế - Nguyễn Quang Việt

  Bài giảng Chiến lược phát triển nhà trường và định chuẩn nghề cấp độ ASEAN và quốc tế - Nguyễn Quang Việt

  Bài giảng Chiến lược phát triển nhà trường và định chuẩn nghề cấp độ ASEAN và quốc tế giúp bạn nắm được quan niệm, phương pháp và quy trình định chuẩn nghề. Cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung chi tiết.

   45 p vlute 25/12/2014 49 0

 • Bài giảng Quản lý cơ sở dạy nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Quản lý cơ sở dạy nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Quản lý cơ sở dạy nghề trình bày khái quát chung về tổ chức, khái quát chung về quản lý, quản lý và lãnh đạo và quản lý cơ sở dạy nghề. Bài giảng do TS. Vũ Xuân Hùng thực hiện. Mời bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 25/12/2014 33 0

 • Bài giảng Môi trường pháp lý của đào tạo nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Môi trường pháp lý của đào tạo nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

  Bài giảng Môi trường pháp lý của đào tạo nghề nhằm khái quát chung về QLNN về DN, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp, tác động của môi trường pháp lý đến dạy nghề, một số vấn đề cần sửa đổi và bổ sung luật doanh nghiệp.

   41 p vlute 25/12/2014 43 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - Thiết kế nghiên cứu khoa học có nội dung trình bày cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu, lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu, cách trình bày ý tưởng bằng hình ảnh.

   21 p vlute 25/12/2014 61 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 3 - Hình thành ý tưởng nghiên cứu, phát triển kế hoạch nghiên cứu có nội dung trình bày sự hình thành ý tưởng, định hướng ý tưởng, chọn chủ đề nghiên cứu, định hình vấn đề nghiên cứu, ..., nhằm giúp sinh viên các bước hình thành ý tưởng nghiên cứu và phát triển kế hoạch nghiên cứu.

   17 p vlute 25/12/2014 46 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 5 - Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học trình bày cách chọn mẫu quan sát, phương pháp tiếp cận khảo sát, một số phương pháp tiếp cận thông dụng, cách lấy mẫu và bảo quản mẫu, phân tích và xử lý mẫu.

   34 p vlute 25/12/2014 73 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1 - TS.Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1 - TS.Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 1 - Kỹ năng học và nghiên cứu có nội dung trình bày về sơ đồ ý tưởng, tính hữu ích của sơ đồ ý tưởng, hoàn thiện sơ đồ ý tưởng, thói quen đọc nhanh, tăng khả năng nắm bắt thông tin, nắm vững kỹ năng học tập và nghiên cứu.

   28 p vlute 25/12/2014 24 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trình bày về các bối cảnh tác động đến giáo dục và đào tạo như toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, công nghệ thông tin; các bước phát triển chương trình, kết quả của thiết kế chương trình đào tạo.

   52 p vlute 25/12/2014 311 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook