• Ebook Hóa học (Năm thứ hai) - NXB Giáo dục

  Ebook Hóa học (Năm thứ hai) - NXB Giáo dục

  Ebook Hóa học (Năm thứ hai) trình bày về Entanpi tự do và hóa thế, các đại lượng phản ứng và các đại lượng tạo thành, sự tiến triển của một hệ và cân bằng hóa học, biến độ và cân bằng hóa học, các cân bằng lỏng hơi, cân bằng rắn lỏng, các giản đồ Rllingham, các giản đồ thế - PH, các đường dòng thế và hiện tượng ăn mòn.

   290 p vlute 08/01/2015 160 1

 • Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

  "Ebook Hóa học hữu cơ 3" do PGS.TS. Đỗ Đình Rãng biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hidroxicabonyl và gluxit, amino axit - protein, hợp chất cao phân tử. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan.

   379 p vlute 08/01/2015 182 1

 • Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 2 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 2 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Cuốn “Hóa học hữu cơ 2” này gồm 5 chương tiếp theo của cuốn “Hóa học hữu cơ 1”. Nội dung cuốn sách nghiên cứu về dẫn xuất halogen, hợp chất cơ – nguyên tố, ancol – phenol – ete, hợp chất cacbonyl, axit cacboxylic và dẫn xuất. Nội dung chi tiết mỗi chương bao gồm các kiến thức khoa học hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế...

   343 p vlute 08/01/2015 196 5

 • Ebook Từ điển Hóa học Anh-Việt - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Từ điển Hóa học Anh-Việt - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  "Từ điển Hóa học Anh-Việt" gồm khoảng 28000 thuật ngữ chọn lọc có hệ thống ứng với trình độ phát triển toàn diện của Hóa học hiện đại, và cần thiết nhất của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác có liên quan. Nội dung từ điển thể hiện sự rút đúc kinh nghiệm qua thực tiễn sử dụng và phát triển thuật ngữ hóa học ở nước ta trong...

   55 p vlute 08/01/2015 335 1

 • Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 3 - Hoàng Nhâm

  Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 3 xét những đơn chất và hợp chất của các nguyên tố chuyển tiếp theo thứ tự các nhóm nguyên tố d đến các họ nguyên tố f và một số vấn đề lý thuyết có liên quan nhiều với nguyên tố chuyển tiếp là hóa học các phức chất và hóa sinh học vô cơ.

   329 p vlute 08/01/2015 190 3

 • Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Giáo trình Hóa học Vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

  Tập 1 cuốn “Hóa học Vô cơ” này trình bày lý thuyết đại cương về hóa học nhằm chuẩn bị những kiến thức cần thiết để khảo sát các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, giúp cho sinh viên có tiền đề các kiến thức hóa học căn bản để quá trình nghiên cứu và học tập chuyên sâu môn học này được dễ dàng hơn.

   278 p vlute 08/01/2015 136 5

 • Ebook Cơ sở lý thuyết các quá trình Hóa học - Vũ Đăng Độ

  Ebook Cơ sở lý thuyết các quá trình Hóa học - Vũ Đăng Độ

  Dưới đây là Ebook Cơ sở lý thuyết các quá trình Hóa học - Vũ Đăng Độ với 6 chương trình bày các kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, dung dịch, tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học, cân bằng hóa học, chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   302 p vlute 08/01/2015 392 5

 • Ebook Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng: Tập 3 - Võ Anh Khoa, Hoàng Bá Minh

  Ebook Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng: Tập 3 - Võ Anh Khoa, Hoàng Bá Minh

  Cuốn sách Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng: Tập 3 trình bày về các kỹ thuật đại số, giải tích về việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, một số phương pháp lượng giác hóa. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   120 p vlute 08/01/2015 141 2

 • Ebook Bài giảng Đại số tuyến tính - Đoàn Vương Nguyên

  Ebook Bài giảng Đại số tuyến tính - Đoàn Vương Nguyên

  Cuốn sách Bài giảng Đại số tuyến tính do Đoàn Vương Nguyên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về: ma trận - định mức, hệ phương trình tuyến tính, không gian Vetor, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học.

   117 p vlute 08/01/2015 152 1

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2 - Nguyễn Văn Thái (chủ biên)

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2 - Nguyễn Văn Thái (chủ biên)

  Phần 2 Ebook Công nghệ vật liệu do Nguyễn Văn Thái (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 11 của tài liệu. Phần này trình bày các nội dung như hàn kim loại, ăn mòn và bảo vệ kim loại, công nghệ vật liệu polyme, công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại, công nghệ vật liệu tổ hợp, những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu.

   151 p vlute 08/01/2015 134 4

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1 - Nguyễn Văn Thái (chủ biên)

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1 - Nguyễn Văn Thái (chủ biên)

  Ebook Công nghệ vật liệu do Nguyễn Văn Thái (chủ biên) biên soạn gồm 11 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày những khái niệm về vật liệu và công nghệ vật liệu, sản xuất vật liệu kim loại, đúc kim loại, gia công kim loại bằng biến dạng.

   117 p vlute 08/01/2015 116 4

 • Giáo trình Tự đông hóa thiết kế cơ khí - PGS.TS.Trịnh Chất, TS. Trịnh Đồng Tính

  Giáo trình Tự đông hóa thiết kế cơ khí - PGS.TS.Trịnh Chất, TS. Trịnh Đồng Tính

  Giáo trình Tự đông hóa thiết kế cơ khí biên soạn nhằm củng cố và hoàn thiện các kiến thức về kết cấu cơ khí, nâng cao kỹ năng lập trình thiết kế tối ưu các chi tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung và bồi dưỡng khả năng tiến hành thiết kế tự động bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   303 p vlute 08/01/2015 143 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook