• Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  hương này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về phục hồi chi tiết máy, hiểu được ý nghĩa của công việc phục hồi chi tiết máy, nắm được đặc điểm các phương pháp phục hồi chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vlute 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 2: Những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 2: Những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại

  Trong thực tế vì bề mặt gia công là muôn hình muôn vẻ, do đó dao để phục vụ gia công cũng rất đa dạng. Để thuận tiện cho công tác nghiên cứu, tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu nghiên cứu, sử dụng mà người ta phân loại dao thành các nhóm khác nhau. Chương này sẽ giới thiệu về những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại trong gia công cơ...

   13 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 3: Biến dạng và ma sát khi cắt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 3: Biến dạng và ma sát khi cắt kim loại

  Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quá trình hình thành phôi khi cắt kim loại, quá trình hình thành bề mặt đã gia công trên chi tiết, các thông số đặc trưng mức độ biến dạng và ma sát khi cắt, hiện tượng ma sát và hệ số ma sát khi cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 4: Lực cắt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 4: Lực cắt

  Trong quá trình cắt kim loại, để tách được phoi và thắng được ma sát cần phải có lực. Lực sinh ra trong quá trình cắt là động lực cần thiết nhằm thực hiện quá trình biến dạng và ma sát. Việc nghiên cứu lực cắt trong quá trình cắt kim loại có ý nghĩa cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Trong thực tế, những hiểu biết về lực cắt rất quan trọng...

   11 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 5: Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 5: Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

  Quá trình tạo phoi và thoát phoi khỏi vùng cắt trong quá trình cắt làm xuất hiện một lượng nhiệt nhất định. Lương nhiệt này sinh ra do sự chuyển đổi từ công cắt gọt. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhiệt phát sinh khi cắt kim loại, nguồn gốc của nhiệt cắt và sự phân bố của chúng, ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá...

   15 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 7: Chất lượng chi tiết gia công cơ

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 7: Chất lượng chi tiết gia công cơ

  Quá trình gia công là quá trình cơ lý phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và điều kiện cắt gọt, liên quan đến nhiều trang thiết bị và tính chất sản xuất. Các yêu cầu trên khó có thể đáp ứng đồng thời, nhiều khi mâu thuẩn nhau, tuy nhiên tuỳ theo tính chất sản phẩm và yêu cầu cụ thể mà ta tính toán cân đối các chỉ tiêu cho phù hợp....

   15 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 6: Mài mòn và tuổi bền dao

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 6: Mài mòn và tuổi bền dao

  Trong quá trình cắt, phoi cắt chuyển động trượt và ma sát trên mặt trước dao, mặt đang gia công của chi tiết chuyển động tiếp xúc với mặt sau của dao trong điều kiện áp lực lớn, nhiệt độ cao, ma sát khốc liệt và liên tục gây nên hiện tượng mài mòn dao. Chương này sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về hiện tượng mài mòn và...

   10 p vlute 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 8: Các biện pháp cải thiện điều kiện cắt gọt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 8: Các biện pháp cải thiện điều kiện cắt gọt

  Hiệu quả của quá trình cắt gọt kim loại được đánh giá trên ba chỉ tiêu: chất lượng, năng suất và giá thành gia công sản phẩm đó. Khả năng đạt được của các chỉ tiêu này phụ thuộc vào các điều kiện cắt gọt như vật liệu chi tiết, vật liệu dao, hệ thống công nghệ, chế độ cắt gọt, trình độ công nhân, trình độ tố chức sản xuất,...

   9 p vlute 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại

  Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống công nghệ sử dụng trong gia công cắt gọt, các phương pháp cắt gọt kim loại, bề mặt được hình thành trên chi tiết trong quá trình cắt, các chuyển động cắt gọt, lớp cắt và tiết diện lớp cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vlute 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu thép, sự làm việc của thép khi chịu tải trọng, quy cách cán thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán KCT. Mời các bạn cùng tham khảo

   37 p vlute 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vlute 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

  Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về liên kết bulong bao gồm: Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vlute 30/11/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook